Rivningsplats där Victor Johansson entreprenad ska bygga nytt

Projekt

Här ser ni projekt vi arbetat med. Hos oss får ni alltid en kostnadsfri offert. Vill ni komma igång med ett projekt, kontakta oss gärna.

Rivning i Södra Stockholm

Video på rivning av fastighet i Stockholm.

Totalrenovering i Nynäshamn

Vi kan allt inom rivning. Vi är med er och tar hand om all logistik kring projektet. Victor Johansson är ett professionellt rivningsföretag i Stockholm med kompetens att genomföra bland annat fastighetsrivningar, miljövänliga rivningar, inomhusrivning & mycket annat. Vi tar uppdrag i hela Stockholmsregionen. Vi erbjuder alltid kostnadsfritt offert-förslag!

Sanering

Besiktning hos lokala gym

Om ett saneringsbehov uppstått betyder det att korrekta åtgärder behövs för att avgifta och återställa ytorna. Ett omfattande saneringsuppdrag innehåller oftast flera arbetsmoment såsom djuprengöring med speciella kemikalier, rivning, avfuktning med maskiner samt eventuell renovering och återställning. Dessa åtgärder kan vara kostsamma och det absolut bästa sättet att undvika det är att ha korrekta regelbundna städrutiner samt årliga besiktningar. Just nu erbjuder vi kostnadsfria besiktningar hos gym och simhallar. Vi dokumenterar och återkommer med exakta åtgärdsförslag till anläggningarna. Är du intresserad av att veta mer, kontakta då oss nu!

Rivning

Att tänka på vid rivning

Ett rivningsuppdrag kräver professionalism över flera dimensioner. För den oinvigde kan rivningar förefalla enklare än vad de i själva verket är. Sanningen är dock att varje rivning är unik, samtidigt som alla rivningsarbeten kräver att stor uppmärksamhet riktas mot säkerhetsstänket. Ett välutvecklat säkerhetsstänk kommer med erfarenhet. Det är viktigt att förstå vad som ska ske efter rivningsarbetet och vad uppdragsgivaren vill åstadkomma med rivningen. Förr i tiden jämnade man oftast ner byggnader med en stor järnkula men tekniken har förfinats sedan dess och det finns flera olika metoder som sprängning, dammfri rivning och preciserade manuella rivningar. Det du behöver tänka på när du letar efter en rivningsfirma är inte endast priset men också hur det ska utföras på bästa miljövänliga sättet. Rivningar medför mycket damm och i vissa fall asbest, PCB och andra hälsoskadliga ämnen.  När du har bestämt dig att utföra en rivning och får en offert av en rivningsfirma se då till att arbetskostnad, materialkostnad och avfallshantering ska ingå i priset samt att ROT-avdraget tillämpas.