Rivning av hus i Stockholm.

Rivning Stockholm

Experter på all typ ev rivning i Stockholm. Vi utför rivningar av fastigheter, inomhus och miljövänliga rivningar. Hos oss får du alltid en kostnadsfri offert på rivning.

  1. Alla typer av rivning
  2. Starkt partnerskap
  3. Vi både river och bygger

Rivning Stockholm där hus ska jämnas med marken

Rivningar på alla sätt

Vi är byggfirman som utför allatyper av rivning i Stockholm. Vi river huset, förråd, väggar och mycket annat. Ni slipper göra jobbet och vi hjälper er gärna. Under hela rivningsprojektet är vi er partner och sköter all logistik. Hos oss får ni även alltid kostnadsfria offerter, samtal och rådgivning. Allt detta för att underlätta för er under rivningen. Vill ni få prisuppskattningar så får ni gärna skicka efter ett kostnadsfritt offertförslag. 

Rivning av hus i Stockholm där man rivit väggar på insidan

Vi hjälper dig med rivning

Våra rivningar kan gå till på flera sätt. Vi kan jämna hus med marken så grunden blir redo för ett nytt projekt. Om du river kan vi också hjälpa dig bygga nytt. Vi är experter på rivning i Stockholm och våra medarbetare arbetar med hela kedjan vid rivning. Planering, bortforsling av avfall och lägga grund för de senare byggmomenten genomförs. Har ni några frågor om rivning får ni gärna kontakta oss.

Så går det till med rivning i Stockholm

När det gäller att utföra en rivning i Stockholm finns det flera olika steg som vi tar för att se till att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt.

Först och främst genomför vi en riskbedömning för att identifiera eventuella faror och risker som kan uppstå under rivningen. Därefter skapar vi en detaljerad arbetsplan som beskriver de olika stegen som behöver genomföras för att slutföra rivningen.

När vi har identifierat de olika riskerna och upprättat arbetsplanen går vi vidare till själva rivningen. Vi använder modern utrustning och teknik för att utföra rivningen på ett säkert och effektivt sätt.

Under rivningen använder vi olika verktyg och maskiner för att ta bort byggnadens olika delar. Detta inkluderar till exempel att såga igenom betong och metall med hjälp av kraftfulla sågar och borrmaskiner. Vi använder också bulldozers och grävmaskiner för att bryta ner byggnadens olika delar och ta bort dem från platsen.

Efter slutförd rivning

Vi ser också till att alla rivningsavfall avlägsnas på ett miljövänligt sätt och följer de riktlinjer och föreskrifter som finns för avfallshantering i Stockholm. Vi sorterar det avfall som kan återanvändas eller återvinnas och ser till att resterande avfall transporteras bort och deponeras på ett lämpligt sätt.

När rivningen är slutförd utför vi en noggrann inspektion av platsen för att se till att allt har rensats och avlägsnats på ett korrekt sätt. Vi kontrollerar också att platsen är säker att vistas på och kan användas för eventuella nya byggnadsprojekt eller ändamål.

Som professionella rivningsspecialister i Stockholm är det viktigt för oss att se till att allt arbete utförs på ett säkert och effektivt sätt. Vi har den nödvändiga kunskapen, erfarenheten och utrustningen för att hantera alla typer av rivningsprojekt och ser till att allt arbete utförs i enlighet med gällande regler och föreskrifter.